01-2

Үйлчилгээний талбар

Нэгдсэн хэлхээний үйлдвэрлэл
Шинэ эрчим хүчний салбар
Хүнс, эмийн үйлдвэр
Машин үйлдвэрлэх үйлдвэр
Хавтгай дэлгэцийн салбар
Амьдрал судлалын салбар
Нийтийн барилгын салбар
Интернет мэдээллийн төв (IDC)

02-3

Бүх үйл явцын үйлчилгээ

Зөвлөгөө ба дизайн
Инженерийн менежмент
Тоног төхөөрөмж худалдан авах
Худалдааны ложистик
Барилга, угсралт
Үйл ажиллагаа ба засвар үйлчилгээ