Цахилгаан түгээх шүүгээ

  • Power distribution cabinet

    Цахилгаан түгээх шүүгээ

    Цахилгаан түгээх шүүгээний цуваа нь AC 50 Гц-ийн хувьд тохирсон, 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах, түгээх системд нэрлэсэн хүчдэлтэй. Энэхүү цуврал бүтээгдэхүүн нь автомат нөхөн олговор ба цахилгаан хуваарилалтын хослол юм. Энэ бол цахилгаан алдагдлыг хамгаалах, эрчим хүчийг хэмжих, хэт гүйдэл, хэт даралттай нээлттэй фазын хамгаалалтын шинэлэг доторх болон гадаа даралтын хуваарилах шүүгээ юм. Энэ нь бага оврын эзэлхүүнтэй, хялбар суурилуулалт, хямд өртөгтэй, цахилгаанаас хулгайлагдахаас урьдчилан сэргийлэх, дасан зохицох чадвар сайтай, хөгшрөлтөд тэсвэртэй, зөв ​​ротортой, нөхөн олговрын алдаа байхгүй гэх мэт давуу талуудтай.